آرایش ها در تحلیل تکنیکی – ۲

نوشته ی توماس میرز
ترجمه ی فرهاد مقدم سلیمی

با سپاس از استاد گرامی دکتر امیر عباس کنی

برگشت‌های کلیدی از آرایش های اصلی در تحلیل تکنیکی می باشند.

شکل ۱ برگشت کلیدی را در حالت سقف و شکل ۲ نیز برگشت کلیدی را در حالت کف نشان می دهد.

ارتباط برگشت کلیدی با قیمت: برگشت‌های کلیدی معمولاً در خلال دوره زمانی کوتاه، معمولاً یک روز از فعالیت بازار اتفاق می‌افتند. «سقف برگشت کلیدی» (مطابق شکل ۱) نتیجه بالا رفتن قیمت بالای یک روز نسبت به قیمت‌های بالای روز قبل و بسته شدن آن در نزدیک قیمت پایین روز قبل است.

 

 

1

 

 

سقف برگشت کلیدی معمولاً در سهامی ایجاد می‌شود که پس از یک دوره معاملات فعال، سهام رو به غیر فعال شدن برود. بنابراین، با دیدن سقف برگشت کلیدی دیگر تا مدتی نباید به آن سهام امیدوار بود. اگر نوسانگیر بازار هستید، با دیدن سقف برگشت کلیدی، سهام را بفروشید.

حالت عکس، برای «کف برگشت کلیدی» اتفاق می‌افتد. در این حالت، ابتدا قیمت پایین سهام به نحو قابل توجهی پایین‌تر از قیمت پایین روز قبل می‌شود و سپس، بالا می‌رود تا از قیمت بالای روز قبل، بالاتر رود. کف برگشت کلیدی را در شکل ۲ مشاهده می نمایید.

کف برگشت کلیدی را معمولاً «اوج فروش» می‌نامند. در این نقطه، زمان فروش سهام به پایان می‌رسد. کف برگشت کلیدی زمان رونق سهام است. در این نقطه خرید کنید. حالتهای زیر معمولا نشانه برگشت کلیدی هستند:

الف – وقتی روند غیرشکسته و «افقی»[۱] و تقریباً مستقیم، برای مدتی ادامه یافته باشد.
ب – وقتی که حجم به نحو قابل توجهی نسبت به روزهای قبل بالا برود.

ارتباط برگشت کلیدی با حجم : برگشت کلیدی معمولاً با افزایش غیر عادی حجم همراه است.

وقوع برگشت کلیدی: وقوع برگشت کلیدی امری عادی به شمار می‌رود. ممکن است برگشت کلیدی، در دل آرایش دیگری اتفاق افتد. به‌طور مثال، سقف در آرایش سر و شانه، خود برگشت کلیدی است.

اهمیت تکنیکی برگشت کلیدی : برگشت کلیدی تنها در سرمایه ‌گذاری‌های کوتاه مدت اهمیت دارد. اهمیت این آرایش با اتفاق افتادن موارد زیر مضاعف می‌شود:

۱٫ وقتی قیمت بالای دوره زمانی به مقدار قابل توجهی از قیمت بالای دوره قبلی بیشتر شود که در این هنگام، سقف برگشت کلیدی اتفاق می‌افتد، یا قیمت پایین دوره زمانی، به مقدار قابل توجهی پایین‌تر از قیمت پایین دوره قبل شود که در این هنگام، کف برگشت کلیدی اتفاق خواهد افتاد.

۲٫ وقتی برگشت کلیدی پس از یک دوره حرکت افقی و خنثی سهام، اتفاق افتد.

۳٫ وقتی قیمت بسته شدن دوره برای سقف برگشت کلیدی پایین و برای کف برگشت کلیدی، «بالای» دامنه تغییرات دوره زمانی قبلی باشد.

۴٫ وقتی حجم دوره به نحو قابل توجهی بالا باشد.

[۱] Sideway

پاسخی بگذارید