هویت شما در ابتدای ثبت نام در سایت وبمانی مشخص نیست. بنابراین برای بهره مندی از امکانات بیشتر این سایت و البته جهت انجام تراکنش های با امنیت بالاتر می بایست حساب خود را ارتقا دهید.

سایت وبمانی

آلیاس پاسپورت (Alias Passport):این پاسپورت که به صورت رایگان و در ابتدای ساخت اکانت در وب‌مانی، بصورت اتوماتیک به هرحساب اختصاص داده میشود، نیاز به تایید هویت و ارسال مدرک شناسایی ندارد و شما میتوانید از یکسری از امکانات وب مانی بصورت محدود، استفاده کنید.

صرافی فرهاد اکسچنج را بهتر بشناسید!

محدودیت های این نوع پاسپورت عبارت است از:

الیاس پاسپورت وبمانی

فرمال پاسپورت (Formal Passport):این نوع از پاسپورت نیز رایگان است. اما در این سطح شما می بایست، اطلاعات خود را وارد سایت کنید و با ارسال اسکن پاسپورت، این اطلاعات را تایید کنید.  در این سطح شما می توانید از امکانات بیشتری استفاده کنید، اما هنوز محدودیت هایی وجود دارد.

محدودیت های این نوع پاسپورت عبارت است از:

فرمال پاسپورت وبمانی

اینیشیال پاسپورت (Initial Passport):این سطح از پاسپورت رایگان نیست و به کسانی تعلق میگیرد که فرمال پاسپورت دارند و می بایست برای دریافت این پاسپورت اطلاعاتی را در اختیار سایت وبمانی قرار داده و به یکی از نمایندگی های تعیین شده در سایت وبمانی برای دریافت اینیشیال پاسپورت مراجعه کنند.

محدودیت های این نوع پاسپورت عبارت است از:

اینیشیال پاسپورت وبمانی

پرسنال پاسپورت (Personal Passport): پس از دریافت این سطح حساب شما محدودیتی ندارد. برای ارتقا نوع پاسپورت خود در این حالت می بایست پس از پرداخت ۵۰ دلار به سایت وبمانی به یکی ازنمایندگی های تعیین شده در سایت وب مانی برای دریافت پرسنال پاسپورت مراجعه کنید و درخواست خود را ثبت کنید.

فرهاد اکسچنج و نحوه دریافت پاسپورت وبمانی

این نوع از پاسپورت برای جا به جایی دلار محدودیتی ندارد:

پرسنال پاسپورت وبمانی

لازم به ذکر است یکی از نمایندگی های مورد تایید سایت وبمانی فرهاد اکسچنج می باشد:

این نوع از پاسپورت وب مانی را می توانید توسط سایت ما دریافت کنید

انواع دیگری از پاسپورت نیز در وبمانی وجود دارد که نیاز دارند در ابتدا حساب شما پرسنال شده باشد.

بورس و روش های تحلیل بازار!

انواع پاسپورت های وبمانی عبارت اند از:

  • (Merchant Passport)
  • (Capitaller Passport)
  • (Developer Passport)
  • (Registrar  WM-Passport)
  • (Service Passport)

پاسخی بگذارید