دید خوشبینانه معتقد است که بسیاری از مشکلات بشریت با بلاک چین حل خواهد شد. دید بدبینانه، بلاک چین و کریپتو ها را حبابی احمقانه می داند. شواهد موجود نشان از این دارد که بلاک چین چیزی در حد واسط دو نظریه سر حدی بالا است.

ویدیوهای آموزشی رایگان در رابطه با تحلیل ارز را از دست ندهید.


سه نکته وجود دارد:
اولین نکته این است که با توجه به شرایط و امکانات مهندسی موجود در تکنولوژی بلاک چین می توانیم به قطعیت بگوییم راه حل جایی ما بین دیدگاه بدبینانه و خوشبینانه است.
دومین نکته این است که بلاک چین به طور عمده در دست مهندسین و افراد مربوط به کامپیوتر بوده است. جدیدا موج جدیدی شروع شده است که افراد اقتصادی نیز بتوانند روی آن بررسی داشته باشند و به توسعه آن کمک کنند. ۱۰۰% با ورود اقتصادی ها و مالی ها قدرت بلاک چین بیشتر خواهد شد.
سومین نکته این است که داشتن عقاید اتوپیایی و دیستوپیایی باعث افتادن در تله های مختلفی خصوصا در بازار مالی خواهد بود که یکی از مهمترین تله ها SURVIVAL BIAS می باشد.

بلاک چین و تله های بازار سرمایه!!

SURVIVAL BIAS توجه کردن به یک یا چند نمونه ی موفق از یک مجموعه است. اما در عین حال نمونه های ناموفق همان مجموعه نادیده گرفته شوند. این نمونه یکی از رایج ترین رفتار های اتوپیایی ما انسان ها است. افراد زیادی هستند که با SURVIVAL BIAS آشنایی دارند. اما بخاطر FEAR AND GREED ترس در بازار و حرص مجدد در این دام می افتند.

اخبار روز ارز دیجیتال در فرهاد اکسچنج


به طور مثال یک پزشک هندی بود که مدام وردی مذهبی را با خود تکرار می کرد. وردی که اشاره به گاو هندی مقدس به عنوان دین و آیین هندو ها داشت. وقتی از او علت را جویا شدند.
آن پزشک هندی تعریف کرد که یک دفعه در موقعیتی خطرناک که نزدیک بود جانش را از دست بدهد این ورد را خوانده و نجات یافته است. دین و آیین هر شخصی قابل احترام است. اما یک نمونه نجات یافتن از موقعیت خطرناک با خواندن این ورد موجب شده بود که آن شخص این ورد را مدام به عنوان نجات دهنده زمزمه کند. اما آیا اماری از افرادی که در موقعیت خطرناک این ورد را خوانده اند اما نجات نیافته اند وجود داشت؟ البته که خیر. چون آن افراد دیگر زنده نیستند که این مطلب را بازگو کنند.

این شخص نمونه کسی است که گرفتار تله ی SURVIVAL BIAS شده است. بنابراین اگر کسی بیت کوین را ۳۰ دلار خریده و ۷۰۰۰ دلار فروخته است نباید این نمونه را به عنوان تنها نمونه در نظر بگیریم. بلکه می بایست توجه کنیم که نمونه هایی هم بوده اند که بیت کوین را ۲۰،۰۰۰ دلار خریده اند و ۳۰۰۰ دلار فروخته اند.

پاسخی بگذارید