فلسفه تحلیل تکنیکی

برگرفته از کتاب Technical Analysis نوشته Thomas Mayers
ترجمه فرهاد مقدم سلیمی

اصول كلي تحليل تكنيكي

روش تحليل تكنيكي برپاية سه اصل اساسي بنا شده است كه در «تمام بازارهاي جهان» صدق مي‎کنند و عبارتند از:

1. همه چيز يك سهم، در قيمت آن سهم منعكس مي‎گردد.

2. قيمتها به‎صورت روندهايي حركت مي‎کنند كه اين روندها در برابر تغييرات مقاومت مي‎كنند.

3. روندهاي بازار تكرار مي‎شوند.

اكنون به توضيح هريك از اين اصول مي‎پردازيم.

اصل اول تحليل تكنيكي

همه چيز يك سهم در قيمت آن سهم منعكس مي‎شود.

اولين و مهمترين اصل در تحليل تكنيكي اين است كه همه چيز و تمام اطلاعات موجود در مورد سهام، در قيمت بازار آن تبلور مي‎يابد. تكنسين‎ها (كساني كه براي تحليل بازار از تحليل تكنيكي استفاده مي‎كنند) معتقدند كه تمام اطلاعات و دانش موجود دربارة يك سهم، صرف‎نظر از اينكه «بنيادي»[1]، اقتصادي، سياسي يا روانشناختي باشد، در قيمت بازار سهام نمايان مي‎گردد. برخي تكنسين‎هاي متعصب وجود دارند كه مطالعه‎ اطلاعات و صورتهاي مالي شركت‎ها و درآمد آنها و عوامل عرضه و تقاضا را بيهوده مي‎دانند. برخي تكنسين‎ها نيز عاقلانه، روشهاي بنيادي را به موازات تحليل‎هاي تكنيكي خود بكار مي‎برند.

ضرب‎المثلی در بورس مي‎گويد:
وقتي خبر خوبي درمورد يك سهم شنيديد، آن را بفروشيد!
چرا؟ چون اگر آن خبر حقيقت داشته باشد، تاكنون تأثير خود را كرده و قيمت سهم را بالا
 برده است. بنابراين، آن سهم از اين پس افزايش چنداني نخواهد داشت. 

در سال 1985، تكنسين معروف آمريكايي، «ويليام اونيل»[2] روشي را تدوين نمود تا مطالعات بنيادي را نيز به‎طور كلاسيك وارد تحليل‎هاي تكنيكي نمايد. اين روش كه به نام CANSLIM شناخته مي‎شود، نقطه عطفي براي‌ آشتي روشهاي بنيادي و تكنيكي است.

اطلاعات بنيادي و تكنيكي هرچه كه باشند، چه خوب و چه بد، بدون ترديد برآيندي دارند كه در يك نقطه خود را نشان مي‌‎دهند و آن نقطه، «قيمت» سهام است. عوامل مؤثر در قيمت سهام، در گستره بسيار متنوعي قرار مي‎گيرند كه شامل عوامل پيچيده عرضه و تقاضا، شرايط سياسي، شرايط مديريتي و غيره مي‎شوند. اما تكنسين‎ها بجاي توجه به اين عوامل، صرفاً به قيمت سهام و روند تغييرات آن توجه مي‎كنند، زيرا تمام عوامل ياد شده، تأثير خود را سرانجام بر «قيمت» سهام مي‎گذارند.

 

 

پاسخی بگذارید