قرارداد های آتی

قراردادهای آتی

 

 

ترجمه ی فرهاد مقدم سلیمی
در سا ل ۱۸۴۸ میلادی ، همانطور که تجارت غله گسترش می یافت ۸۲ تاجر، بالای یک فروشگاه آرد فروشی در شیکاگو گرد هم آمدند تا هیأ ت بازرگانی شیکاگو[۱] (CBOT) را تشکیل دهند. هدف ایشان ارتقا تجارت شهر و فراهم آوردن یک بازار متمرکز بود تا خریداران و فروشندگان بتوانند جهت مبادله ی کالا یکدیگر را ملاقات کنند.

در خلال سا لهای اولیه ی بورس[۲] ، قرارداد های تحویل در آینده نفوذ کامل داشتند. اما این قرارداد ها نیز اشکالات خودشان را داشتند. آنها بر طبق کیفیت و زمان تحویل، استاندارد نشده بودند و بازرگانان و تجار اغلب به تعهدات خود عمل نمی کردند. برای مثا ل فرهنگ عامه ی بازار، داستان کشاورزی را برایمان تعریف می کند که روزی با یک بار واگن غلات وارد شیکاگو شد . خریدار به او گفته بود که قصد ندارد معامله را انجام دهد. کشاورز عصبانی اسلحه اش را بیرون کشید و به طرف خریدار حقه باز نشانه رفت و گفت: ” قصد دارم یکی از این دو را خالی کنم ، یا واگن یا اسلحه. انتخاب با توست!”

برای کمک به اجتناب از چنین گرفتاریهایی و به منظور سرو سامان بخشیدن به تجارت ِ رسیدهای انبار غله و قراردادهای تحویل در آینده ، که به سرعت در حا ل رشد بودند، هیأ ت بازرگانی شیکاگو در سا ل ۱۸۶۵ میلادی قدمهایی را برای رسمی ساختن تجارت غله برداشت. نتیجه، توافقهایی بود که قراردادهای آتی [۳] نامیده شدند .

قراردادهای آتی ، بر خلاف قراردادهای تحویل در آینده از نظر کیفیت ، کمیت و زمان و مکان تحویل کالا استاندارد شده بودند. در کنار قرارداد های استاندارد شده، یک سیستم جانبی نیز به وجود آمد تا مشکلات آن دسته از خریداران و فروشندگان را که به هر دلیل از انجام قرارداد هایشان باز می ماندند بر طرف نماید. این سیستم، که همزمان با معاملات سلف بنیان نهاده شد تجار را ملزم می کرد تا وجهی را به عنوان سپرده به بورس بسپارند یا یک نماینده ی بورس اجرای قرارداد آنها را تضمین نماید.

comart1.

با برداشتن این قدمهای تاریخی ، بیشتر اصول اساسی تجارت سلف ، آن طور که ما امروزه آنها را می شناسیم در جای حقیقی خود قرار گرفتند. هنوز ، هیچ کس نمی توانست حدس بزند که این صنعت نوپا چگونه تغییر کرده توسعه خواهد یافت.

سا لهای بعد از مدون شدن تجارتِ غله توسط هیأ ت بازرگانی شیکاگو ، سا لها یی بحرانی برای آینده ی معاملات آتی و تعیین بازده آن بود. استاندارد های کیفیت و کمیت با سیستم توزین دقیقتری که برای پیمانه های غله بکار رفت توسعه یافت. مراحل بازرسی جهت ارتقاء این استانداردها کمک شایان توجهی کردند. شیوه های تجارت بیشتری تدوین گشت ، قراردادها بیشتر و بیشتر تصفیه شدند و قوانین رفتار و نقل و انتقال با نکی و مراحل تصفیه حساب پی ریزی گشتند. برای مثال «ماههای تحویل» یک مشخصه ی استاندارد برای قرارداد های آتی شدند. تجار غله بر اساس شرایط محصول در هنگام درو و مسائل مربوط به حمل و نقل، ماهها را انتخاب می کردند. ماه مارس انتخابی منطقی محسوب می شد ، زیرا در پایان زمستان حمل و نقل دوباره میسر می گشت. ماه می ، ماه شناخته شده ای برای تحویل گردید که در طی آن کشاورزان می توانستند انبار خود را از محصولات قدیمی (که در تابستان گذشته درو شده بودند ) پاک کنند. ماه دسامبر ، آخرین ماهی که کشاورزان می توانستند قبل ازاینکه زمستان راهها را ببندد ذرت خود را به بازار برسانند ، به عنوان ماه دادو ستد محصول تازه (درو شده در پاییز) انتخاب شد.

تجارت با ورود بورس بازان به صحنه کارآمد تر شد. وکلا ، پزشکان و بقیه ی افرادی که تجارتِ غلات پیشه ی اصلی شان نبود به امید کسب سود، شروع به معامله کردن روی قیمت ها و خرید و فروش قرارداد های آتی نمودند. بورس بازان با خرید و فروش غلات، بازار را نقدینه تر ساختند و به حداقل رساندن نوسانات قیمت[۴] کمک رساندند .

comart2.

رشد تجارت معاملات آتی در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم با تشکیل بورسهای جدید و تجارت کالاهای بیشتر( از جمله پنبه ، کره ، تخم مرغ و کاکائو) افزایش یافت. همانطور که ایالات متحده ا قتصاد ارضی[۵] (اقتصاد مبتنی بر زمین) را پشت سر می گذاشت ، تعداد و تنوع قراردادهای آتی رشد کرد. تجارت علاوه بر معاملات سنتی- زراعتی، در فلزات گرانبها ، محصولات مصنوع و فرآوری شده و نیز کالاهای ذخیره نشدنی توسعه یافت. اما چشمگیرترین رشد و موفق ترین قراردادها در معاملات اتی – معاملات آتی مالی[۶] – هنوز پای به عرصه ی وجود ننهاده بود.

[۱] Chicago Board of Trade

[۲] exchange

[۳] Futures contract: عبارت است از قراردادی قانونی که در تالار تجا رت بورس معاملات آتی صورت می پذیرد و در طی آن خرید یا فروش یک کالا یا سند مالی در زمانی در آینده انجام می شود. قراردادهای آتی بر طبق کیفیت ، کمیت، و زمان و مکان تحویل هر کالا کاملاً استاندارد شده و مشخص می باشند. در این وسط ، تنها متغیر، قیمت است که در تالار معاملات بورس کشف می گردد.

[۴] price fluctuations

[۵] agrarian economy

[۶] financial futures

پاسخی بگذارید