فیوچرز

فیوچرز

مروری بر معاملات آتی

بر گرفته از کتاب Commodity trading Manual
ترجمه فرهاد مقدم سلیمی

چرا معاملات آتی؟
مروری برتجارت معاملات آتی

“این عقیده که یک معامله خوب باید برای یک طرف بهتر باشد قدیمی شده است. عقیده ی جدید معامله ی خوب را معامله ای می داند که برای هر دو طرف خوب باشد.”
لوییس براندایس، مستشار دیوان عالی آمریکا[۱] 

ریسک ، و یا اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم ریسک قیمتی، عملاًدر هر دادو ستد وجود دارد. خواه شما قصد خرید یا فروش سهام داشته باشید یا اوراق قرضه و یا لوبیا ، مدیریت ریسک ِ تغییر قیمت می تواند شکست یا موفقیت مالی شما را تعیین کند. بازار های معاملات آتی و معاملات اختیار[۲] برای کمک به مدیریت ریسک قیمت –و حتی برای استفاده کردن از آن – به وجود آمدند؛ بنابراین، ریسک به سادگی از بین نمی رود و در آن ، ظرافت معاملات آتی واختیار بعنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نهفته است. بازار های معاملات سلف و اختیار برای کسانی که می خواهند ریسک قیمت را مدیریت کنند، یعنی تأ مین جو[۳] ها، انتقال ریسک را به کسانی که میخواهند قبولش کنند ، یعنی قمارگر[۴] ها، ممکن می سازد . این یک وضعیت برد– برد [۵]کلاسیک است.

البته مدیریت ریسک قیمت احتیاج به اطلاعا ت دارد. برای مثا ل بازار های غله در شیکاگوی قدیم نه تنها از بی نظمی در عرضه و تقاضا ؛ بلکه ، از فقدان اطلاعاتی به موقع، دقیق وعمومی نیز رنج می بردند. فرآوران هیچ راه تثبیت شده ای برای دانستن قیمت منصفانه در بازار و یا قیمتی که فرآوران دیگر ممکن بود بپردازند نداشتند. هم چنین کشاورزان نیز نمی دانستند که خریداران به چه قیمتی کالاهای دیگر کشاورزان را خریده اند. قیمت غله همچنان برای هر دو طرف غیر شفاف می ماند و ریسک قیمت چند برابر می شد.

بازار های فروش مرکزی مانند بورسهای معاملات آتی،آن مشکل را حل می کند. گذشته از تجارت، بازارهای معاملات آتی اطلاعات قیمتی یی را فراهم می کنند که توسط آنها دنیا شبیه محکی برای تعیین ارزش یک کالای مشخص ویا یک سند ما لی در یک زمان مشخص به نظر می رسد . بورسهای معاملات آتی و اختیار بااحتیاج به بازارهای مزایده ومناقصه ی عمومی و توزیع اطلاعات مربوط به قیمت، به تمام طرفهای ذینفع ، برای هر کس ابزارمناسبی جهت دادو ستد ارائه کرده ریسکی که از بی اطلاعی نشأ ت گرفته را حذف می کنند.

این مزایای مهم –انتقال ریسک و کشف قیمت[۶]– به هر قسمت از جهان که تغییر شرایط بازار، ریسک ِ اقتصادی ایجاد می کند (از محصولات کشاورزی تا بورسهای خارجی ، سرمایه گذاری و تامین مالی) می رسد.

[۱] Louis Brandeis, Supreme Court Justice

۱ از آنجا که در زمان فارسی ما هر گونه معامله –چه آتی ، چه اختیار و چه نوع دیگر را –صرفاً «معامله» می نامیم تاکید ما بر ذکر دقیق نوع معامله ممکن است نوعی وسواس به شمار آید. اما اگر به جنبه ی نظری کتاب توجه داشته باشیم آنگاه این وسواس امری ضروری به نظر خواهد رسید ضمن اینکه امانتداری در انجام ترجمه در اینگونه متون علمی و نظری امری واجب است.

[۳] Hedger : اگرچه این واژه در برخی متون «تأ مین گر» ترجمه شده اما این درست بنظر نمی رسد؛ چرا که، hedger ها تأمین کننده ی چیزی نیستند بلکه خود بدنبال تأمین و امنیت می گردند. بنابراین معادل «تأمین جو» برای این کلمه مناسب تربنظر می رسد. یک تأمین جو شخص حقیقی یا حقوقی یی است که مالکیت یک کالای نقدی–مثل ذرت، دانه ی سویا، گندم ، اوراق قرضه ی خزانه داری، وغیره– را در اختیار دارد(یا قصد دارد در اختیار داشته باشد) و نگران است که نکند قیمت کالایش قبل از فروش(یا خرید) در بازار نقدی تغییر کند. تأمین جو با خریدن (یا فروختن) قرارداد آتی همان کالا یا کالای مشابه و پس از مدتی با جبران موقعیت از طریق فروختن(یا خریدن) قراردادهای آتی همان کالا یا کالای مشابه خود را در مقابل تغییر قیمتهای نقدی تأ مین می کند.

[۴] Speculator : اگر چه این واژه بمعنی «قمار باز» است؛ اما ، از آنجا که در فارسی بار منفی دارد بهتر آن دیدیم که از معادل «قمارگر» استفاده کنیم. قمارگر یک شرکت کننده ی در بازار است که سعی می کند از طریق خرید و فروش قراردادهای سلف و اختیار از روی آینده نگری و پیش بینی ِ (و یا حتی حدس) جابجایی های قیمت کسب سود کند. قمارگرها ریسک قیمت بازار را با جان و دل می پذیرند و به افزایش نقدینگی و سرمایه ی بازار کمک شایان توجهی می نمایند. این کلمه در برخی منایع “سفته باز” ترجمه شده است.

[۵] Win-win situation: وضعیتی که هر در طرف در آن سود کسب می کنند. وضعیت « یر به یر»

[۶] price discovery : که به « کشف ثمن» نیز ترجمه شده عبارت است از تولید اطلاعاتی در مورد قیمتهای آینده ی بازار نقدی از طریق بازارهای معاملات آتی . از آنجا که معادل « قیمت» برای واژه ی price مصطلح تر از «ثمن» است در تمام کتاب از این معادل استفاده شده است.

پاسخی بگذارید