قیمت کنونی بیت کوین از سطح ۴۰۰۰ دلار در اوایل ژانویه سال ۲۰۱۹،در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۹ ، ۳۵۰۰ دلار است.

فهرست

  • پیش بینی ماهانه قیمت بیت کوین بر اساس تحلیل فنی
  • پیش بینی قیمت بیت کوین برای فوریه ۲۰۱۹ – سناریوی صعودی (گاوی)
  • پیش بینی قیمت بیت کوین برای فوریه ۲۰۱۹ – سناریوی نزولی (خرسی)
  • درست ترین پیش بینی قیمت بیت کوین در فوریه ۲۰۱۹ چیست؟

عملکرد قیمت بیت کوین برای اوایل سال ۲۰۱۹ منفی بوده است و برای ماه اول سال ۲۰۱۹ تقریبا %۱۰- بوده است. قیمت کنونی بیت کوین از سطح ۴۰۰۰ دلار در اوایل ژانویه سال ۲۰۱۹،در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۹ ، ۳۵۰۰ دلار است. ما در این مقاله پیش بینی قیمت بیت کوین و پیش بینی قیمت ماهانه برای فوریه سال ۲۰۱۹ را خواهیم داشت. قیمت بیت کوین به شدت غیرقابل پیش بینی است و به همین دلیل برای پیش بینی قیمت بیت کوین در ماه فوریه دو سناریو وجود خواهد داشت که عبارتند از پیش بینی قیمت بیت کوین خوش بینانه یا صعودی و پیش بینی قیمت بیت کوین بدبینانه یا نزولی.

پیش بینی قیمت بیت کوین برای ماه فوریه سال ۲۰۱۹

در اینجا برخی از پیش بینی های قیمت بیت کوین به صورت ماهانه توسط برخی از وب سایت ها به عنوان تنها مرجع می باشند:

. وب سایت Longforecast.com دارای یک پیش بینی قیمت بیت کوین ماهانه با یک محدوده min-max به ترتیب ۲۸۶۳ تا ۳۸۱۰ دلار و قیمت بسته ۳۲۴۳ دلار است.

. وب سایت Tradingbeasts.com بیان میکند: “قیمت بیت کوین ، ۳۶۵۸٫۹۷ دلار در آغاز ماه فوریه سال ۲۰۱۹ پیش بینی می شود. ماکزیمم قیمت مورد انتظار ۴۵۴۹٫۹۱ دلار و مینیمم قیمت ۳،۰۹۳٫۹۴ دلار است. پیش بینی قیمت بیت کوین در اواخر ماه به ارزش ۳،۶۳۹٫۹۳ دلار است. “

. وب سایت Coinpredictor.io دارای بیشترین میزان پیش بینی قیمت بیت کوین صعودی است که در ۲۸ فوریه سال ۲۰۱۹ قیمت آن ممکن است ۵۷۱۲٫۸۰ دلار ،یک پیش بینی بر اساس یک الگوریتم مبتنی بر رویداد باشد.

پیش بینی ماهانه قیمت بیت کوین براساس تحلیل فنی

ما دو سناریوی پیش بینی قیمت بیت کوین را بر اساس نمودارهای هفتگی و روزانه ذکر خواهیم کرد.

پیش بینی قیمت بیت کوین برای ماه فوریه ۲۰۱۹ – سناریوی صعودی (گاوی)

پیش بینی قیمت بیت کوین برای فوریه ۲۰۱۹ بر اساس تحلیل فنی چیست؟ سناریوی صعودی قیمت این ارز را بالای ۴۰۰۰ دلار پیش بینی میکند.

پشتیبانی قوی در سطوح ۳۶۰۰ دلار و ۳۳۰۰ دلار وجود دارد، شاخص MACD هموار است که دامنه محدود را نشان می دهد، باندهای بولینگر روزانه ۳۴۴۰ دلار و ۳۹۳۳ دلار از تاریخ ۱۹ ژانویه سال ۲۰۱۹ و شاخص حرکتی نیز هموار است که نشان می دهد که روند نزولی اخیر ممکن است قدرت خود را از دست بدهد. شاخص تصادفی (۱۴،۳،۳) از سطح فروش بیش از حد ۲۰ درصد فراتر رفته است، اما هنوز هم فاقد هر گونه قدرت است. شاخص ADX / DMI، که قدرت روند را اندازه گیری می کند در حال حاضر کمتر از سطح ۲۵ است که یک روند قوی را نشان می دهد. به عبارت دیگر، یک روند دامنه محدود مشخص است وبیت کوین یک تثبیت را نشان می دهد. در حالی که این یک پیش بینی ماهانه قیمت بیت کوین است نه پیش بینی روزانه ، پیش بینی قیمت محافظه کارانه بیت کوین رو به صعود در پایان ماه فوریه سال ۲۰۱۹ در حدود ۳۹۰۰ دلار – ۴۲۰۰ دلار می باشد. این سطوح به عنوان مقاومت قوی عمل می کنند، اما واقع گرایانه هستند. پیش بینی قیمت BTC در ۳۹۰۰ دلار در پایان فوریه سال ۲۰۱۹ همزمان با قیمت ارز ۵۰ روزه میانگین متحرک ،نمایی ۵۰ روزه با ارزش ارز ۳۹۱۸ دلار است.

پیش بینی قیمت بیت کوین برای ماه فوریه سال ۲۰۱۹ – سناریوی نزولی (خرسی)

پیش بینی قیمت ارز دیجیتال به عنوان پیشنهادات سرمایه گذاری ذکر نشده است، بلکه به عنوان استدلال های بیشتر برای تحلیل فنی ذکر شده است. پیش بینی قیمت بیت کوین در ماه فوریه سال ۲۰۱۹ آن است که پشتیبانی قوی ارز در ۳۵۰۰ دلار ادامه نخواهد داشت و کاهش به سطح پایین تر از ۳۲۵۰ دلار رخ خواهد داد. آیا پشتیبانی از ۳۲۵۰ دلار در صورت بازدید می تواند ادامه یابد؟ یک پاسخ بسیار محکم با همه احتمالات برای لحظه ای آشکار است.

روند فعلی روند نزولی است و میانگین های متحرک نمایی ۵۰ روزه و ۲۰ روزه به پایین اشاره دارد که نشان دهنده یک روند نزولی است. تا زمانی که بیت کوین تلاش می کند و به میانگین متحرک نمایی قیمت ۲۰ روزه با قیمت ارز ۳۶۸۶ دلار دست نمی یابد، هر گونه افزایش قیمت کوتاه مدت ممکن است به زودی محو شود. مقادیر خطی -DI و + DI در حال حاضر به ترتیب ۲۴٫۶۹ و ۱۵ می باشد که نشان می دهد که روند نزولی هنوز یک روند غالب است.

پشتیبانی از ۳۲۵۰ دلار- ۳۲۸۰دلار بسیار مهم است و یک شکست در زیر آن است که به معنای واقعی کلمه، فضایی برای یک کاهش چشمگیرتر باز می کند.

درست ترین پیش بینی قیمت بیت کوین برای فوریه سال ۲۰۱۹ چیست؟

اگر ما مجبور بودیم یک سناریو پیش بینی قیمت بیت کوین برای فوریه سال ۲۰۱۹ را انتخاب کنیم، با توجه به این که ما دوست نداریم تجارت را در مقابل این روند نزولی آشکار دنبال کنیم به سناریوی نزولی اهمیت بیشتری می دهیم اما احتمالات افزایشی را برای کاهش شدید کمتر از سطح ۳۲۵۰ دلار -۳۲۸۰ دلار، حداقل برای فوریه سال ۲۰۱۹ قرار نمی دهیم.

منبع:https://u.today/bitcoin-price-prediction-february-2019-will-it-break-above-4000

پاسخی بگذارید