جهت افزایش سرعت سایت و افزایش پهنای باند و امنیت بیشتر در حال انتقال سایت به سرور اختصاصی پر سرعت هستیم. 

به همین خاطر تا دو شنبه ی همین هفته  ( ۲۶ آگست – سال ۲۰۱۳) گاه مشکلاتی در سیستم های اتوماتیک سایت را شاهد خواهیم بود که به تدریج رفع خواهد شد و انتها سیستمی قابل اعتماد تر و سریعتر خواهیم داشت تا امکان اضافه کردن امکانات جدید را داشته باشد. 

از صبوری شما ظرف سه روز آینده تشکر می کنم. با اختصاصی شدن سرور سایت فرهاد اکسچنج شاهد امنیت و سرعت بیشتری خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم خدمات بهتری نیز ارائه کنیم. 

جهت افزایش سرعت سایت و افزایش پهنای باند و امنیت بیشتر در حال انتقال سایت به سرور اختصاصی پر سرعت هستیم. 

به همین خاطر تا دو شنبه ی همین هفته  ( ۲۶ آگست – سال ۲۰۱۳) گاه مشکلاتی در سیستم های اتوماتیک سایت را شاهد خواهیم بود که به تدریج رفع خواهد شد و انتها سیستمی قابل اعتماد تر و سریعتر خواهیم داشت تا امکان اضافه کردن امکانات جدید را داشته باشد. 

از صبوری شما ظرف سه روز آینده تشکر می کنم. با اختصاصی شدن سرور سایت فرهاد اکسچنج شاهد امنیت و سرعت بیشتری خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم خدمات بهتری نیز ارائه کنیم. 

جهت افزایش سرعت سایت و افزایش پهنای باند و امنیت بیشتر در حال انتقال سایت به سرور اختصاصی پر سرعت هستیم. 

به همین خاطر تا دو شنبه ی همین هفته  ( ۲۶ آگست – سال ۲۰۱۳) گاه مشکلاتی در سیستم های اتوماتیک سایت را شاهد خواهیم بود که به تدریج رفع خواهد شد و انتها سیستمی قابل اعتماد تر و سریعتر خواهیم داشت تا امکان اضافه کردن امکانات جدید را داشته باشد. 

از صبوری شما ظرف سه روز آینده تشکر می کنم. با اختصاصی شدن سرور سایت فرهاد اکسچنج شاهد امنیت و سرعت بیشتری خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم خدمات بهتری نیز ارائه کنیم. 

ارادتمند

فرهاد

پاسخی بگذارید