قدرت نسبی

تحلیل قدرت نسبی

 

نوشته ی توماس مایرز

ترجمه و اقتباس از فرهاد مقدم سلیمی

 

  تحلیل قدرت نسبی 

تحلیل قدرت نسبی، مفهومی ساده است. این تحلیل صرفاً به مقایسه عملکرد دو چیز با یکدیگر می‎پردازد (به‎عنوان مثال، عملکرد سهام و گروه صنعتی). هدف از این تحلیل، تعیین کردن این موضوع است که آیا قیمت قلم اول سریعتر یا کندتر از دومی رشد می‎کند. به عبارت دیگر، آیا عملکرد موضوع اول بهتر از دومی است یا نه. تحلیل قدرت نسبی معمولاً برای مقایسه کردن عملکرد یک گروه صنعتی با کل بازار یا عملکرد یک سهم خاص نسبت به گروه صنعتی آن مورد استفاده قرار می‎گیرد. با این حال، ‌این تحلیل می‎تواند برای مقایسه کردن هر دو چیزی که قیمت دارند، بکار رود (مانند دو سهام، دو کالا، دو گروه صنعتی و غیره).

 

گروه صنعتی در مقابل شاخص بازار

تحلیلگران تکنیکی به منظور تعیین کردن اینکه کدام گروه‎های صنعتی نسبت به بازار عملکرد بهتر یا بدتری دارند، از تحلیل قدرت نسبی برای مقایسه کردن گروه صنعتی و کل بازار استفاده می‎کند. براساس قدرت نسبی گروههای صنعتی مختلف می‎توان آنها را رتبه‎بندی کرد. گروههای صنعتی که رتبه‎های بالاتری به خود اختصاص می‎دهند، برای خرید مناسب‎اند؛ درحالی‎که گروههای صنعتی با رتبه پایین، برای فروش توصیه می‎شوند.

شکل ۱، گروه صنعتی شرکتهای وام و پس‎انداز را با شاخص ۵۰۰ سهمی استاندارد و پورز مقایسه می‎کند. توجه کنید که قدرت نسبی این گروه صنعتی در بخش قابل ملاحظه‎ای از دوره زمانی موردنظر، افزایش یافته است. بنابراین، گروه صنعتی رشد بهتری از بازار داشته است.

 

شکل ۲، قدرت نسبی گروه صنعتی لوازم و تجهیزات ارتباطاتی را با شاخص ۵۰۰ سهمی استاندارد و پورز مقایسه می‎کند. همان‎طور که مشاهده می‎شود، قدرت نسبی این گروه نزولی بوده است. بنابراین، عملکرد گروه صنعتی تجهیزات ارتباطاتی در دوره‌ موردنظر، ضعیفتر از بازار بوده است.

 

 

هنگام انجام تحلیل قدرت نسبی، رویکرد بالا به پایین را مورد استفاده قرار دهید. ابتدا تعیین کند کدام گروههای صنعتی عملکردی بهتر از کل بازار دارند. سپس، تعیین کنید کدام سهام در بالاترین رتبه‎بندی گروه صنعتی، عملکردی بهتر از گروه صنعتی دارد. سرانجام، برای تعیین زمان مناسب خرید یک یا چند سهم که عملکردشان بهتر از سایرین است، از ابزارهای گوناگون تحلیل تکنیکی (نمودار میله‎ای، میانگین‎های متحرک و غیره) استفاده کنید.

سهام شرکت درمقابل گروه صنعتی

تحلیلگر تکنیکی به همان ترتیبی که گروه صنعتی را با کل بازار مقایسه می‎کند، می‎تواند از تحلیل قدرت نسبی برای مقایسه کردن عملکرد قیمت سهام شرکت و عملکرد گروه صنعتی مربوط نیز استفاده کند.

برای روشن شدن موضوع به این مثال توجه کنید.

 

شکل ۳-۱۰، عملکرد شرکت سرمایه‎گذاری واشتنگتن و گروه صنعتی شرکتهای وام و پس‎انداز را با یکدیگر مقایسه می‎کند. همان‎گونه که ملاحظه می‎شود، قدرت نسبی فزاینده سهام این شرکت در مقایسه با کل صنعت، حاکی از آن است که از بیشتر دوره زمانی موردنظر، عملکرد شرکت نسبتاً قوی‎تر بوده است. این حالت را می‎توان به‎عنوان شرایط خرید در روند رو به بالا درنظر گرفت.

 

از طرف دیگر، اگر سهامی که قدرت نسبی پایینی دارد، با گروههای صنعتی یا کل بازار سهام مقایسه شود، می‎تواند بیانگر فرصتهای مناسب پیش فروش باشد.

این عبارت معروف وال استریت را در ذهن داشته باشید که “روندها دوستان شما هستند“.سهام را صرفاً به دلیل بالا بودن قدرت نسبی آن نخرید یا به دلیل پایین بودن قدرت نسبی آن، نفروشید. همیشه، روند کلی بازار را درنظر داشته باشید. در روند رو به بالا، سهامی را بخرید که قدرت نسبی بالایی دارد. در روند رو به پایین، سهامی را بفروشید که قدرت نسبی پایینی دارد.

 پرسشهای درست یا نادرست

درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات را تعیین نمایید.

  • ۱- تحلیل قدرت نسبی، عملکرد قیمت یک چیز را با چیز دیگر مقایسه می‎کند.
  • ۲- اگر قدرت نسبیسهمی بالاباشد، باید بلافاصله آن را فروخت.
  • ۳- هنگامی که قیمتهای بازار بالامی‎روند، اگر سهمی که قدرت نسبیآن بالاتر از سطح متوسط است، با گروههای صنعتی مربوط مقایسه شود، نشانگر افزایش سریعتر قیمت این سهم نسبت به سهم متوسط گروه صنعتی موردنظر است.

پاسخها

۱- درست.

۲- نادرست. حتی اگر قدرت نسبی سهام بالا باشد، بازهم باید تحلیل بیشتری انجام گیرد تا مشخص شود که آیا روند بازار رو به بالاست یا نه و سپس، برای تعیین کردن زمان مناسب خرید سهام، باید از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکی استفاده کنیم. فراموش نکنید که اگر کل بازار به طرف پایین حرکت کند، احتمال اینکه حرکت سهام موردنظر نیز رو به پایین باشد، خیلی زیاد می‎شود (صرفنظر از بالا بودن قدرت نسبی آن سهم).

۳- درست.

پاسخی بگذارید