فقر و سیکل معیوب روش های سریع التاثیر!
در جلسه گذشته ما در رابطه با تکنولوژی های GPT صحبت کردیم.

سه مشخصه ی بنیادی GPT ها:
  • به سرعت مورد استفاده ی بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و کارآفرینی قرار می گیرند.
  • به مرور زمان توسعه می یابند و توسعه ایجاد می کنند و بهتر می شوند و بهتر می کنند.
  • نوآوری در تکنولوژی های تکمیلی را تسریع می کنند. همچنین باعث اختراع و تولید محصولات جدید می شوند.

اخبار روز ارز دیجیتال در فرهاد اکسچنج

همچنین گفتیم تحقیقات جدید نشان داده است که تکنولوژی بلاک چین خصوصا در خاصیت DECENTRALIZATION خود تمام مشخصات و قابلیت های GPT شدن را دارد.

پیرو صحبت شخصی که به دلیل شرایط بد اقتصادی جامعه و اوضاع تاریک فعلی، این سری جلسات آموزشی را نوعی پز روشن فکری می دانستند لازم دیدیم کمی در این رابطه صحبت کنیم.

حکایت ملکه فرانسه است. همسر لوئی شانزدهم وقتی مردم از درد بی نانی قیامی کردند گفته بود چرا به جای نان، شیرینی نمی خورند. نقد همان دوست عزیز است که بحث آموزش بلاک چین، بازار سرمایه و این مباحث حکم همان شیرینی برای مردمی را دارد که لنگ یک لقمه نان هستند.

البته ایشان کمی فضای فعلی فقر جامعه راخیلی تاریک ترسیم کرده بودند. اوضاع آنچنان تاریک هم نیست اما بی راه هم نگفتند. این یک سیکل است که فقر و وضعیت بد اقتصادی موجب می شود همه به دنبال مسکن های سریع التاثیر باشند.

پوپولیست ها هم با شعار هایی که ملت خوششان بیاید جلو می آیند. تا به خیال خودشان با روش های من در آوردی مشکلات اقتصادی را حل کنند. البته این روش ها جوان پسند و ظاهر پسند است. فقر که موجب کمبود دانش و خرد می شود راه را برای درمان های مقطعی و ظاهری باز می کند. متاسفانه کسی به راه حل واقعی و طولانی مدت که سخت هم هست و ظاهر قشنگی ندارد حتی فرصت فکر کردن هم نخواهد داشت.

فقر و سیکل معیوب روش های سریع التاثیر - قسمت بیست و هفتم در فرهاد اکسچنج

اما راه حل های سریع التاثیر برای رفع فقر و اوضاع بد اقتصادی علی رغم ظاهر قشنگی که دارند کار نمی کنند. به همین دلیل به اوضاع بد اقتصادی و فقر دامن می زنند. بنابراین این سیکل معیوب ادامه پیدا می کند.

بنابراین اگر شخصی به دنبال راه حل سریع با ظاهر زیبا است و بحث های پایه ای را نمی تواند تحمل کند ما در این دوره ها درمان قطعی، سریع و قشنگ نداریم. اگر می خواهید سیکل معیوب فقر و اوضاع بد اقتصادی را ادامه دهید دوره های ما مناسب شما نیست. اما اگر آن انگیزه،میل و اراده ی قوی را برای شکستن زنجیر هایی که شما را فرا گرفته اند در خود دارید این دوره ها برای شما طراحی شده است.

پاسخی بگذارید