آیا واقعا قیمت بیت کوین دستکاری شده بود؟

Alex Krugerتاجر ، اقتصاددان و بانکدار پیشین ، متخصص در ارزهای کلان و ارزهای رمز نگاری شده جهانی می باشد. او کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) از مدرسه کسب وکار کلمبیا را دارد. شما می توانید Alex Krugerرا در توییتر و مدیوم دنبال کنید.

DR ؛ TL

محققان  John Griffin و Amin Shams در مطالعه اشان تحت عنوان آیا بیت کوین واقعا رها و آزاد می باشد مورد بررسی وتحقیق قرار دادند که آیا تترها ( یا USDT که در واقع ورژن دیجیتال دلار آمریکا هستند) برای دستکاری قیمت های بیت کوین مورد استفاده واقع می شوند .طی این مطالعات نتیجه گیری کردند که خرید بیت کوین با USDT اغلب همزمان با کسادی های بازار می باشد و چنین الگوهایی با USDT مورد استفاده برای دستکاری قیمت ها بیشترین سازگاری را دارد.البته ، بررسی خرید بیت کوین با USDT متعاقب کسادی های بازار غیر عادی نیست و گواه اثبات دستکاری بازار نمی باشد. چنین خریدهایی را می توان بوسیله تقاضای ناشی از شرکت کنندگان بازار برای کاهش خرید یا برای گسترش آربیتراژ در بازارها و مبادلات توضیح داد. برخی از ادعاهای مطالعه به نظر توجیه ناپذیر به نظر می رسند.

مقدمه

مطالعات نشان دادند که خرید با USDT همزمان با کسادی های بازار بوده و موجب افزایش زیاد قیمت بیت کوین می شود. مطالعات همچنین ما را به این نتیجه رساندند که چنین الگوهایی را نمی توان بوسیله فاکتورهای تقاضای سرمایه گذار توضیح داد اما با فرضیه های مبتنی بر (عرضه) سازگارتر هستند که در آنها USDT برای فراهم سازی حمایت از قیمت و دستکاری در قیمت های ارزهای رمز نگاری شده به کار برده می شود.

من دریافتم که مطالعه با عبور از نتایج توجیه ناپذیر ، عدم درک بازارهای مالی را نشان داده و موجب گزارشهای گمراه کننده می شود. عقل سلیم بایستی همیشه داده هایی که ممکن است نشان داده شوند را برداده هایی که کورکورانه دنبال نمی شوند را مقدم بدارد. مهم است که توجه داشته باشیم که این مطالعه در شبکه تحقیقاتی علوم اجتماعی (SSR) ارسال شده است که به محققان اجازه می دهد تا قبل از مقاله بررسی شده توسط همکار برای ایده هایشان اعتبارکسب کنند . بنابراین طبق اطلاعات من ورژن ارسال شده این مقاله هنوز مقاله بررسی شده توسط همکار دیگری را تجربه نکرده است.

تترها برای خرید بیت کوین مورد استفاده قرار گرفتند هنگامی که درآمدها منفی بودند.

مطالعات ادعا می کنند که تتربرای خرید بیت کوین مورد استفاده قرارمی گیرد وقتی که درآمدها (سودها) منفی هستند اما ما به جریان تتر قابل توجه و مهمی پس از افزایش قیمت دست پیدا نکردیم.البته چنین الگویی دستکاری و تقلب در بازار را نشان نمی دهد همانطور که مقاله تایید کرده ونشان می دهد.

هیچ چیز غیر عادی در گواه بودن بر خرید بیت کوین با USDT پس از رکورد بازار وجود ندارد.درست همانطورکه هیچ چیز غیرعادی در گواه بودن برخرید سهام آمازون با دلار آمریکا پس از فروپاشی وجود ندارد. بویژه بیشتر در طی بازار گاوی (پررونق یا خوش بین به بالا رفتن قیمت سهام) چنین است. این عقل سلیم اصولی است.

آن همچنین غیر عادی نیست که دریابیم که چنین خریدهایی موجب افزایش زیاد قیمت های بیت کوین می شوند هنگامی که زیاد باشند. به نظر می رسد که مطالعه، سرمایه گذاری مخاطره آمیز را با دستکاری و تقلب اشتباه گرفته است و تایید اصلاحات خرید به عنوان استراتژی تجارت را نادیده انگاشته است.

علاوه بر این ، همانطور که من در این مقاله نشان دادم ، فروپاشی های قیمت بیت کوین اغلب پیامد مبادله پر ارزش USDT با دلار آمریکا می باشد که موجب BTCUSD (بیت کوین / دلار)در تجارت مبادلات منطقه ای بالاتر از BTCUSD در مبادلات تتر می شود. این احتمالا ناشی از هجوم تاجران بیت کوین (و دیگرارز های رمز نگاری شده) به سمت USDT می باشد.

هنگامی که قیمت USDTUSD( تتر / دلار) به طور قابل توجهی از یک دلار منحرف می شود ، آربیتراژها انگیزه پیدا می کنند تا آن را همزمان برگردانند. من فوت و فن آربیتراژ را دقیق وکامل در این مقاله تحت پوشش قرار داده ام.بنابراین غیر عادی نخواهد بود که جریانهای زیاد USDT از Bitfinex گواه بر مبادلات تتر برای خرید بیت کوین باشند.توجه داشته باشید که داده های مورد بحث در مطالعه Griffinو Shams قبل از ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸ جمع آوری شده اند که در آن زمان Bitfinex متوقف شد تا به عنوان صادرکننده بالفعل USDT عمل کند.

مثال آربیتراژ (با فرض در شرایط نوامبر ۲۰۱۸): USDTUSDT به ۱٫۰۳ در ارزها افزایش می یابد. درنتیجه کاهش بها بین BTCUSD در Bitfinex و BTCUSDT در Poloniex به ۳ درصد موافق با BTCUSD توسعه می یابد. تاجر BTC را خواهد فروخت و USD را در Bitfinex می خرد ، USD را از Bitfinex به صورت USDT (مبادله توسط Bitfinex به نسبت ۱:۱) می گیرد ، USDT را به Poloniex انتقال می دهد ، BTC را با USDT می خرد ، BTC را به Bitfinex انتقال می دهد ، BTC را می فروشد و ۳ درصد در درآمد ناخالص ایجاد می کند.

تترهای مورد استفاده برای تثبیت قیمت

درست است که نتایج مطالعه با پیشبرد USDT توسط صادرکنندگان USDTجهت تثبیت قیمت بیت کوین سازگار و موافق هستند . اما نتایج همچنین با خرید USDT توسط کاربران USDT جهت انتقال به ارزهای دیگر برای تثبیت قیمت بیت کوین نیز موافق و سازگار هستند. فراهم سازی حمایت از قیمت توسط شرکت کنندگان بازار بزرگ در همه بازارها اتفاق می افتد و الزاما به معنی وجود تقلب و دستکاری در بازار نیست.

جریان تترها نسبت به گسترش حساس و آسیب پذیر نیست.

مطالعه یک الگوی نگران کننده را آشکار نمی کند.جریانهای USDT بایستی با تغییرات در نرخ ارز USDTUSD یا میزان گستردگی در میان ارزهای رایج اعتباری و تتر در ارتباط باشند که همانند و مشابه است. البته نتایج مطالعه نشان می دهد که جریانهای USDT نسبت به جفت BTCUSD بسیار حساس و آسیب پذیر هستند اما رابطه کمی با جفت USDTUSD دارند. در حقیقت ، جریان نسبت به اولین و دومین تاخیر زمانی حساس نیست . در زمان تاخیرهای بیشتر اندکی قابل توجه و مهم می باشد اما اهمیت به طور قابل توجهی کمتر از جفت BTCUSD می باشد.

اول، چنین گزارشهایی گول زننده هستند.به ویژه طبقه بندی رابطه به صورت بسیار حساس مبالغه و گزاف گویی می باشد و اندازه اثر را با اهمیت اثر اشتباه می گیرد.درست تر خواهد بود که بگوییم که درآمد ها و سود های بیت کوین به میزان کم اما از نظر آماری مهم مرتبط با جریانهای USDT ( یا میزان گستردگی آربیتراژ) می باشند همانطور که توسط مقدار بتای کم و t زیاد در بالا نشان داده شده است. با فرض چگونگی گزارش ضرایب استاندارد توسط مطالعه و مشاهده خانه سمت چپ بالا در جدول A ، ما می توانیم نتیجه گیری کنیم که یک واحد انحراف استاندارد در مقایسه سودهای بیت کوین با قبل مشابه با افزایش انحراف استاندارد بسیار ناچیز ۰٫۰۶ در جریان USDT کاهش می یابد.

دوم ،تعیین ضریب تنظیم شده بسیار کوچک است که نشان می دهد که بخش عمده ۰٫۴ درصد تا ۱٫۵ درصد واریانس کل متغیرهای وابسته توسط مدل رگرسیون توضیح داده می شوند ، که ممکن است نشان دهنده این باشد که نتایج عملا مهم نیستند.

سوم ، به نظر می رسد که تفسیر مطالعه متکی بر یک فرضیه مهم می باشد.مطالعه ادعا می کند که مقایسه با درآمدهای بیت کوین قبلی(LBR) پیش بینی کننده های مهم جریان USDT هستند اما مقایسه با درآمدهایUSDT قبلی (LUR) پیش بینی کننده های مهمی نیستند. چنین اظهار قطعی ظاهرا ناشی از این حقیقت می باشد که پیش بینی کننده های نظیر LBR تقریبا همیشه از نظر آماری مهم هستند در حالیکه پیش بینی کننده هایی نظیرLUR غالبا مهم نیستند. البته فقط به دلیل اینکه برخی پیش بینی کننده ها مهم هستند و برخی دیگر مهم نیستند بدین معنی نیست که آنها به طور قابل توجهی متفاوت از یکدیگر هستند. همچنین اهمیت ها ممکن است از نظر آماری متفاوت از یکدیگر نباشند حتی اگر یک برآورد کمتر از دیگری باشد.

چهارم ، همانطور که قبلا گفته شد ، فروپاشی قیمت بیت کوین اغلب پیامد مبادله پر ارزش USDT با دلار آمریکا می باشد که موجب BTCUSD در مبادله Bitfinex  بالاتر نسبت به BiTCUSDT در مبادلات تتر می شود.بنابراین یافته مطالعه که جریان USDT نسبت به جفت BTCUSD حساس و آسیب پذیر می باشد مورد انتظار است.حساسیت کم احتمالا توسط چگونگی وجود این رابطه غالبا در فروپاشی های شدید توضیح داده می شود .

پنجم ، همانطور که توضیح داده شد ، شواهد (همچنین در دنیای واقعی) نشان می دهند که تاثیر فعل و انفعالی بین LBR و LUR وجود دارد. مطالعات این مطلب را مورد بررسی قرار نمی دهد اما دانستن آن مهم است. طی مطالعات دریافتیم که با داشتن LBR ثابت ، LUR هیچ تاثیر مهم و قابل توجهی بر جریان USDT ندارد. البته همانطور که در بالا گفته شد ، تاثیر LUR بر جریانهای USDT بستگی به LBR دارد .هنگامی که LBR خیلی کم باشد (در هنگام وجود فروپاشی) ، LUR به طور مثبت با جریان های تتر در ارتباط می باشد.

نتیجه گیری

من نمی توانم به طور کامل نتیجه گیری های مطالعه را نفی کنم اما در عوض تایید برخی از آنها را مورد پرسش قرار داده و توضیحات دیگری را ارائه می دهم. بررسی من از آنالیز مطالعه نشان می دهد که مطالعه به نتایجی توجیه ناپذیر منجر شده و گزارشهای گمراه کننده را موجب شده است.

خرید بیت کوین با USDT در واقع اغلب همزمان با کسادی بازار بوده است .این غیر عادی نیست و می توان آن را با تقاضای ناشی از شرکت کنندگان برای کاهش خرید یا گسترش آربیتراژ در مبادلات توضیح داد. این گواه اثبات دستکاری و تقلب در بازار را ارائه نمی دهد.

منبع:https://www.theblockcrypto.com/2019/01/18/was-bitcoin-really-manipulated/

پاسخی بگذارید