وب مانی – نکاتی چند پیرامون خرید و فروش و صحت معاملات

اطلاعاتی راجع به صحت و امنیت معاملات وب مانی

حال که با خواندن داستانی که در قسمت قبل آوردم احساس بهتری دارید (داستان آن خواجه در زمان حضرت موسی که زبان حیوانات را فرا گرفته بود) و فهمیده اید که:

[box]

گاهی برخی ضرر و زیان ها به نوعی بلاگردان شما هستند

[/box]

 

وقت آن است که وارد عمل شوید و در جهت احقاق حق خود قدم بردارید. این احقاق حق شامل سه قدم می باشد:

 

الف – اعلان عمومی – شکایت عمومی

ب – اقدام برای بلوک کردن شخص خاطی

پ – شکایت در سیستم قضایی وبمانی – وکیل گرفتن و تقاضای برگشت پول

 

در ادامه این سه روش را به طور مبسوط توضیح خواهم داد. یادتان باشد که هر سه تای این کارها بیشتر از نیم ساعت وقت شما را نمی گیرند و در جهت احقاق حق شما در سیستم وبمانی بسیار حیاتی می باشند.

 

توجه: لطفا توجه داشته باشید که استفاده ی “الکی” از امکانت قضایی وبمانی می تواند به بلوک شدن دائمی حساب شما منجر شود و یا محکوم به جریمه ی سنگین شوید. اگر دلیل محکمه پسندی بر علیه شخص ندارید و یا صرفا می خواهید “اذیتش” کنید، از این روش ها اکیدا استفاده نفرمایید.

 

۵ قدم اول در احقاق حق شما، اعلان عمومی است. اعلان عمومی بسیار مهم می باشد از این جهت که اعلان و هشداری به دیگر کاربران سیستم وبمانی اسیت در مورد شخص خاطی. برای شکایت و اعلان عمومی آن کافی است که WMID  شخص خاطی را داشته باشید و به لینک زیر بروید:

 

https://arbitrage.wmtransfer.com/asp/claims.asp?wmid=xxxxxxxxxxxx

 

در لینک فوق بجای xxxxxxxxxxxx  باید عدد دوازده رقمی مربوط به WMID شخص خاطی را بگذارید.

۶ به طور مثال فرض کنیم شماره شناسه یا WMID شخصی که از او شکایت دارید ۲۶۷۳۶۸۸۲۲۱۱۳ باشد. در این صورت لینک به صورت زیر خواهد بود:

https://arbitrage.wmtransfer.com/asp/claims.asp?wmid=267368822113

و شما را به صفحه ای به شکل زیر هدایت خواهد کرد:

security1

 

از شکل بالا مشخص هست که این شخص یک شکایت از قبل در سیستم وبمانی دارد که راجع به او هشدار داده و شما چنانچه از قبل این هشدار را دیده بودید از معامله با او بایست قاعدتا خودداری می کردید.

همیشه قبل از معامله با هر شخص در سیستم وبمانی از طریق لینک :

https://arbitrage.wmtransfer.com/asp/claims.asp?wmid=xxxxxxxxxxxx

که در آن xxxxxxxxxxxx  عدد دوازده رقمی مربوط به WMID شخص می باشد، سابقه ی وی را در سیستم وبمانی چک کنید و اگر شکایتی در سیستم وبمانی داشته باشد از معامله با او خودداری نمایید.

 

۷ گفتیم به طور مثال فرض کنیم شماره شناسه یا WMID شخصی که از او شکایت دارید ۲۶۷۳۶۸۸۲۲۱۱۳ باشد. در این صورت لینک به صورت زیر خواهد بود:

https://arbitrage.wmtransfer.com/asp/claims.asp?wmid=267368822113

۸   به طوری کلی برای ثبت شکایت باید به این لینک برویم:

https://arbitrage.wmtransfer.com/asp/claims.asp?wmid=WMID

که در آن بجای WMID باید عدد ۱۲ رقمی مربوطه یعنی شناسه در وبمانی را بگذاریم.

۹  مطابق شکل برای ثبت شکایت کلیک می کنیم:

شکایت در وبمانی ۱

۱۰  از شما خواسته می شود تا با WMID خودتان در سیستم لاگین کنید. این کار لازم است تا شرکت وبمانی بتواند هویت شما را تشخیص دهد:

شکایت در وبمانی ۲

شکایت در وبمانی ۳

 

۱۱   پس از ورود موفق به سیستم وبمانی، صفحه ی شکایت جلوی شما خواهد بود. توضیح کاملی از زمان تراکنش و مقدار تراکنش و هر گونه جزییاتی که بتواند کمک کند تا رسیدگی به شکایت با سرعت و مدارک کافی انجام شود را بفرستید. مجددا هشدار می دهم که چنانچه دلایل محکمه پسندی ندارید و صرفا برای اذیت کردن یا شوخی به هیچ وجه شکایتی بر علیه کسی نکنید چون منجر به بلوک شدن حساب خودتان خواهد شد و دیگر در سیستم وبمانی امکان باز کردن حساب را نخواهید داشت. 

شکایت در وبمانی ۴

 

۶٫ با ارسال شکایت، چنانچه واقعا بین حساب شما به عنوان شاکی و شخص متشاکی تراکنش یا تراکنش های وبمانی رد و بدل شده باشد، سیستم به طور اتوماتیک شکایت شما را ثبت می کند، و این شکایت در نوبت قرار می گیرد تا بر اساس شواهد موجود، توسط گروه قضایی شرکت وبمانی مورد بررسی قرار گیرد. یا اینکه شخص متشاکی با شما به توافق برسد و شما در قبال گرفتن حق خود، شکایت خود را بردارید. 

شکایت در وبمانی ۵

 

۱۲  نوع شکایتی که در بالا ذکر کردیم، نوع ابتدایی شکایت در سیستم وبمانی است و معمولا در موارد اختلاف های جزیی مورد استفاده قرار می گیرد. اختلاف هایی که شما امید دارید با این نوع شکایت به نتیجه ی مطلوب برسد. اما گاهی لازم می شود که شما اقدام جدی تری بر علیه شخص متشاکی انجام دهید. این اقدام شامل در خواست از شرکت وبمانی برای “بلوک کردن” سریع حساب شخص متشاکی و گرفتن وکیل از سیستم وبمانی برای رسیدگی به شکایت شماست.

پاسخی بگذارید