اصل دوم روند قیمت

اصل دوم روند قیمت

فلسفه تحلیل تکنیکی – ۲

برگرفته از کتاب Technical Analysis نوشته Thomas Mayers
ترجمه فرهاد مقدم سلیمی

اصل دوم تحلیل تکنیکی
قیمتها به‎صورت روندهایی حرکت می‎کنند که این روندها در برابر تغییرات مقاومت می‎کنند.

اصل دوم روش تحلیل تکنیکی، این است که قیمتها به صورت مسیرها یا روندهای خاصی حرکت می‎کنند و این روندها، درمقابل تغییرات ناگهانی از خود مقاومت نشان می‎دهند. عرضه و تقاضایی که برای یک محصول وجود دارد، باعث می‎شود روند حرکت قیمت سهام شرکت تولید کننده‎ این محصول، در حالت تعادل قرار گیرد. وقتی حرکتی آغاز گردید، تغییری در آن پدیدار نمی‎شود، مگر اینکه خود به پایان رسد. اگر قیمت سهامی شروع به بالا رفتن کند، افزایش قیمت آن ادامه خواهد یافت تا اینکه به نقطه بازگشت مشخصی برسد.

به‎عنوان مثال، نحوه حرکت اتومبیلی را درنظر بگیرید. فرض کنید شما (به‎عنوان سرمایه‎گذار) «موتور سوار» هستید و سهام مورد توجه شما، «اتومبیلی» است که جلوی شما حرکت می‎کند. وقتی سهام یا همان اتومبیل به‎راه افتد، ابتدا سرعت پایینی دارد. اما به‎تدریج بر سرعت خود می‎افزاید تا به اندازه سرعت خاصی برسد. اگر این اتومبیل بخواهد مسیر خود را تغییر دهد و مثلاً‌برخلاف جهت فعلی حرکت کند، ابتدا از سرعت خود می‎کاهد (درمورد اتومبیل می‎توان این کاهش سرعت را تشخیص داد. در مورد سهام نیز کافی است دقت کنیم که تغییر قیمت روزانه آن روز به روز کاهش می‎یابد، مثلاً از ۵ به ۴، ۳، ۲و ۱ درصد می‎رسد) تا سرعتش به صفر برسد و آنگاه به تدریج می‎پیچید (یا دور می‎زند) و در مسیر جدید قرار می‎گیرد. اتومبیل در حالی‌که سرعت بالایی دارد، هیچگاه نمی‎تواند به یکباره تغییر مسیر دهد و ناگزیر از کاهش سرعت است. همین نکته درمورد سهام نیز وجود دارد. به اصطلاح می‎توان گفت که «سهم اینرسی[۱] دارد».

سهام ابتدا مسیری را آغاز می‎کند که کاهشی یا افزایشی است و به این‎طریق، «روند»[۲] را بوجود می‎آورد. این روند تا هنگامی وجود دارد که تغییر قیمت به‎تدریج کند شود و به اصطلاح، «راهنما بزند» که ایها الناس! بدانید که می‌خواهم تغییر جهت دهم. آنگاه، سهام تغییر جهت می‎دهد و مسیر خود را عوض می‎کند. در این نقطه، سهام «روند» جدیدی را آغاز می‎کند.

مثال:
برای روشن شدن موضوع، مثالی واقعی مطرح می‌کنیم. شکل ۱، نمودار تغییرات قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن را نشان می‎دهد.

comart6

عبارت «روند دوست توست[۳]» را همیشه به‎خاطر داشته باشید.
وقتی روندی آغاز گردد، بیشترین احتمال این است که ادامه یابد. سپس، با تعقیب روند، امکان پول درآوردن نیزافزایش می‎یابد.

همانطور که در شکل ۱ ملاحظه می‎کنید، روندی از نقطه A شروع شده و قیمت افزایش یافته تا به نقطه B رسیده است. در نقطه B سهام تغییر جهت داده و کاهش یافته تا به نقطه C رسیده است. همان‌طور که در شکل مشاهده می‎شود، روند قیمت سهام هیچگاه منفصل نیست.

شکل ۲ روند تغییرات قیمت سهام شرکت گاز لوله را نشان می‌دهد.

comart7

در شکل ۳، روند افزایشی قیمت سهام بانک آمریکا کاملاٌ قابل مشاهده است.

comart8

[۱] Inertia

[۲] Trend

پاسخی بگذارید